Menu

Home

De NVGd is de wetenschappelijke vereniging van beroepsoefenaren die zich in het bijzonder inzetten voor de bevordering van de kwaliteit van de mondzorg voor en de mondgezondheid van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen.
De primaire doelgroepen voor het lidmaatschap van de NVGd zijn tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De jaarcontributie bedraagt € 80,00.
Aanmelding als lid kan geschieden door middel van dit formulier.  U ontvangt dan automatisch bericht van de verdere procedure.

De NVGd vierde dit jaar haar lustrum, via deze link ziet u een impressie van beide dagen: LUSTRUMCONGRES

Postadres NVGd: Wendy Spijkers, secretariaat NVGd, p.a. Prof. Dr. Bronkhorstlaan 10  3723 MB Bilthoven.  
Mailen via  info@nvgd.nl  geniet de voorkeur!

Kijk ook eens op de site www.tandartsvoorouderen.nl
Vul hieronder uw e-mailadres in om u aan te melden voor de nieuwsbrief